712 Interviews? 2005

Video tehtiin yhteistyössä Malmön yliopiston IMER (International Immigration and Ethnic Relations) -laitoksen kanssa, jonka opiskelijat olivat tehneet empiirisiä tutkimuksia integraatiosta. Gunilla Holmlinin, Sofia Karlssonin ja Linda Harjun tutkimus tarkasteli henkilöstöpäällikköjä ja rekrytointiprosessia yksityisellä ja julkisella sektorilla. Araz Zeighami oli tutkinut segregaatiota ja sen mahdollisia yhteyksiä rikollisuuteen. Ramin Baghir-Zadan tutkimuksen aihe oli mahdollinen suhde multikulttuurillisen politiikan ja maahanmuuttajien ongelmallisen työelämään sijoittumisen välillä. Keskusteluissa osallistujien kanssa perehdyttiin heidän tutkimuksiinsa ja tutkimusmetodeihinsa. Haastattelut litteroitiin ja tiivistettiin puolentoista sivun pituisiksi. Osallistujat muokkasivat tekstejä ja ne äänitettiin uudelleen studiossa. Kuvaraita esittelee videon tekoprosessin vaiheita, kun taas ääniraita koostuu haastattelujen yhteenvedoista.

Two-channel video installation, 16 min, 4:3, colour, sound

English

Installation: Projection, 76 x 206 cm, three chairs, scripts

With: Ramin Baghir-Zada, Linda Harju / Gunilla Holmlin / Sofia Karlsson, Araz Zeighami

Camera: Kristina Kvalvik

Colourist: Matti Isan Blind

Sound design: Simon Möller, Thomas Wallmann

Produced for In 2052 Malmö Will No Longer Be Swedish, Rooseum, Malmö

Installation photograph: Thorsten Hallscheidt / Badischer Kunstverein, Karlsruhe